Pesar Caya® a gél Caya®
zaistenie bezpečnosti

Pesar Caya® ponúka trojnásobnú bezpečnosť.

  • Silikónová membrána pôsobí ako mechanická bariéra bezprostredne pred ústím krčka maternice. Pevný lem pesaru Caya® bezpečne zakrýva ústie krčka maternice.
  • Antikoncepčný gél Caya® obsahuje okrem iných zložiek aj celulózu, ktorá pôsobí ako ďalšia mechanická zábrana bezprostredne pred ústím krčka maternice.
  • Gél Caya® má kyslé pH s hodnotou 3,8, ktoré dezaktivuje spermie. Táto hodnota pH má zároveň pozitívny vplyv na vaginálnu flóru a ponúka ochranu pred vaginálnymi infekciami.Caya® Gel

Caya® – bezpečnosť, jednoduché používanie a vysoký komfort
preukázané v klinických štúdiách

Inovatívny tvar a pôsobenie Caya boli študované a skúšané vo viacerých nezávislých štúdiách v USA.1-4

Klinická multicentrická (na viacerých pracoviskách) štúdia, ktorú vykonala spoločnosť CONRAD (www.conrad.org), hodnotila pravdepodobnosť otehotnenia, bezpečnosť a prijateľnosť antikoncepčnej metódy a presnosť nasadenia na 10 pracoviskách v USA so 450 pármi 1-4.

Keď sa pesar Caya používal správne, pravdepodobnosť otehotnenia za 12 mesiacov bola 13,7 %. Túto hodnotu nemožno porovnať s indexom Pearl, ktorý definuje dlhodobú bezpečnosť jednotlivých antikoncepčných metód (pozrite si podrobnejšie informácie na stránke: http://de.wikipedia.org/wiki/Pearl_Index). Index Pearl pesaru je porovnateľný s úrovňou ochrany mužských kondómov vyrobených z prírodného latexu.

1 Mauck C, Lai JJ, Schwartz J, Weiner D, et al. Diaphragms in clinical trials: is clinician fitting necessary? Contraception 2004; 69:263-266.

2 Yang CC, Maravilla K, Kilbourne-Brook M, Austin G, et al. Magnetic resonance imaging of SILCS diaphragm:anatomical consideration and corroboration with clinical fit. Contraception 2007; 76: 238-244.

3 Schwartz J, Ballagh S, Creinin M, et al. SILCS diaphragm: postcoital testing of a new single-size contraceptive device. Contraception 2008; 78:237-244.

4 Schwartz JL, Weiner D, Lai JJ, et al. Contraceptive efficacy, safety, and acceptability of SILCS, a novel single-sized diaphragm used with contraceptive gel. [Final Report]. Data not yet published.