Pesar Caya® je novou a bezpečnou metódou antikoncepcie. Bol vyvinutý spolu s používateľkami v rámci intenzívneho výskumu v USA. Pesar Caya® sa vkladá do vagíny ako tampón. Následne sa umiestni priamo pred ústie krčka maternice, aby zabránil spermiám preniknúť dovnútra. Jednoduché a bezpečné používanie bolo predmetom štúdií v rozsiahlych testoch 1.

Informačné video: Pesar Caya®

1 Schwartz, J.L. et al.: Contraceptive Effectiveness and Safety Study of SILCS Diaphragm: the Pivotal Study, 2012.