Geschiedenis van het
CAYA voorgevormde diafragma:

In 1885 kon de van oorsprong Nederlandse gynaecoloog C. Haase, alias Wilhelm Mensinga, niet voorzien dat zijn ontdekking van het “occlusieve pessarium”, zoals het eerste diafragma werd genoemd, in het begin van de 21e eeuw opnieuw in de belangstelling zou komen te staan.

Nu steeds meer vrouwen zich, om uiteenlopende redenen, op een niet-hormonale anticonceptiemethode  oriënteren komt het Caya® diafragma dan ook op het juiste moment.

In de afgelopen 10 jaar heeft een stichting in de Verenigde Staten, die in samenwerking met het bekende CONRAD research instituut (www.conrad.org) onderzoek doet naar nieuwe contraceptiva die geen hormonen bevatten, een totaal nieuw diafragma ontwikkeld. 

Deze contraceptiemethode, met de researchnaam "SILCS” (single-size contraceptive barrier device), werd met behulp van nieuwe materialen, vormen en eigenschappen verder ontwikkeld.

De ronde vorm van het klassieke diafragma werd veranderd in een meer anatomische, ovale vorm. In plaats van een ringvormige veer van metaal werd nylon toegepast om het diafragma zijn vorm te geven. De membraan van siliconen heeft een minimaal gewicht (slechts 4 gram) en kan gemakkelijk worden geplooid en ingebracht.

Dit onderzoek werd ondersteund door de researchgroep van CONRAD in Arlington (vlakbij Washington DC). Voor het eerst werden MRI-afbeeldingen gemaakt nadat het nieuwe diafragma in het lichaam was ingebracht. Bovendien werd aandacht besteed aan de fundamentele vraag hoe de juiste maat moest worden geselecteerd. Aangetoond kon worden dat  “SILCS” het kiezen van de juiste maat overbodig maakt omdat het diafragma bij de meeste vrouwen past.

In verschillende landen, waaronder Thailand en Zuid-Afrika, werd onderzoek gedaan naar de acceptatie van de diafragmamethode en het nieuwe Caya® diafragma, en ook op plaatsen waar deze contraceptiemethode tot nu toe volledig onbekend was. Het project is gecompleteerd met het veiligheidsonderzoek dat in 7 ziekenhuizen in de V.S. bij 450 paren is uitgevoerd. De resultaten van dit multicenter-onderzoek zullen op korte termijn worden gepubliceerd.

Inmiddels gebruiken al meer dan 12.000 vrouwen in o.a. Duitsland het Caya® diafragma.

In 2010 vond de stichting in de V.S. die de patenten op SILCS bezit en die het onderzoek er naar uitvoert een partner voor de productie en de toelating in Europa en de V.S.: de firma KESSEL (personal heathcare) is gevestigd in Walldorf, bij Frankfurt in Duitsland.

Deze firma heeft zich sinds 1987 gespecialiseerd in het op de markt brengen van barrière-contraceptiva en streeft ernaar om dit volledig ontwikkelde en onderzochte product te vervolmaken tot een goedgekeurd barrière-contraceptivum dat op de markt kan worden gebracht. KESSEL is een ISO-13485-gecertificeerde producent van medische hulpmiddelen, en is gekwalificeerd om het product “SILCS” te ontwikkelen tot een diafragma dat op de markt kan worden gebracht: het  “CAYA® voorgevormde diafragma”.

Het Caya® diafragma wordt geproduceerd in Duitsland en heeft in maart 2013 CE-certificatie gekregen. FDA-goedkeuring voor de V.S. wordt ook binnenkort verwacht. Het product zal stapsgewijs op de markt worden gebracht, te beginnen op 15 april 2013 in Duitsland, Frankrijk, België, Nederland, Zwitserland en andere Europese landen, in samenwerking met ter zake kundige verkooporganisaties.